Basisprincipes bij het plaatsen van parketvloeren of bamboevloeren
Ondergrond
De ondervloer voor een parket- bamboevloer kan uit diverse materialen bestaan en moet steeds aan bepaalde eisen voldoen. De eisen zijn niet voor elke parket-/ bambevloer hetzelfde en moeten dan ook geval per geval bekeken worden.

We kunnen dan ook 4 types ondergronden onderscheiden
 • Dekvloeren of beter gekend als chapes
Dit zijn de meest gebruikte dekvloeren in de hedendaagse nieuwbouwwoningen en kunnen dan ook uit 2 verschillende soorten materialen gemaakt zijn, nl cementgebonden of anhydrietgebonden. Bij deze vloeren heeft u de mogelijkheid om uw parketvloer rechtstreeks te verlijmen op de dekvloer of zwevend te plaatsen (verlijmd tand & groef met ondervloer)Het is steeds van uitermate belang dat u de droogtijden van de dekvloeren respecteert vooraleer men kan starten met het plaatsen van een parketvloer. Zo mag men toch al snel uitgaan van een gemiddelde droogtijd tussen de 2 en 5 maanden. Dit kan door bepaalde omstandigheden (winterperiode enz.) nog verlengd worden. Uiteraard bestaat er ook een sneldrogende chape die na 3 tot 8 dagen droog is, let wel deze dekvloer is wat duurder als de traditionele dekvloer. Er bestaat dan ook een vuistregel om de droogtijd van uw dekvloer te bepalen: 1cm dikte van de chape = 1 week drogen. Best is steeds de vochtigheidsgraad van uw dekvloer te laten meten door een vakman.
 • Betonvloeren
Dit is de bodemplaat van uw woning die in de meeste gevallen een ruwe onafgewerkte plaat is. Uiteraard kan men hierop niet rechtstreeks een parketvloer gaan plaatsen en is het maken van een structuur met balken of het plaatsen van een dekvloer vereist.
 • Bestaande tegelvloer
Zo kan u bij renovatie opteren om een parketvloer te laten plaatsen over uw bestaande tegelvloer. Uiteraard moet men hier altijd rekening houden met de droogte, vlakheid en hechtingskracht van deze ondervloer. Best laat u zich bij deze plaatsing adviseren door een vakman.
 • Balken structuur
Indien de ondervloer bestaat uit een balkenlaag kan hierop enkel een dragende parket geplaatst worden. Hiervoor moet de dikte van het parket of plankenvloer minimaal 20mm hout zijn, en minimaal met 2 zijden maar best met 4 zijden tand en groef met elkaar verbonden worden. Deze kan opgebouwd zijn uit:
in massief deel
verschillende lagen zoals een plaat van WBP of OSB met daarop een parketvloer.
een samengesteld parket van minimum 20mm

Welke eisen worden er gesteld aan de ondervloer?
De ondergrond moet aan verschillende eisen voldoen vooraleer er met de plaatsing van het parket kan begonnen worden.

Dimensionele karakteristieken
 • Het peil van de ondervloer is het bovenste niveau van de ondervloer waarop deze ligt of moet komen. Het peil van de ondervloer wordt bepaald door de dikte van het parket zodat bij  de plaatsing van het parket, dit op de goede hoogte komt (gelijk met de aangrenzende vloeren of de nulpas.
 • De vlakheid van de ondervloer, dit is van uitermate belang voor het plaatsen van de parket. Voor het bepalen van de vlakheid gaan we gebruik maken van rij van 2m. Zo mag men stellen dat onder een rij van 2m een max. afwijking mag zijn van 2mm voor het plaatsen van een verlijmd parket & bamboevloer en een max. afwijking van 3mm voor het plaatsen van een parket of bamboevloer met ondervloer.
 • De ruwheid van de ondervloer is ook van uitermate belang bij de plaatsing van een verlijmd parket of bamboevloer dit om een goede hechting te verzekeren.
 • De stabiliteit is ook een belangrijke factor bij de plaatsing van een verlijmd parket of bamboevloer. Wanneer de ondergrond instabiel is zal de parket/bamboevloer hinder ondervinden van de werking van de ondervloer. Het is dus belangrijk dat de ondervloer vormvast is voor de plaatsing van de parket of bamboevloer, dit is bij nieuwe dekvloeren na een periode van 32 dagen.

Vochtgehalte
Bij de plaatsing van een parketvloer of bamboevloer hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, is er steeds een maximale vochtigheidsgraad van de ondervloer vereist. Deze wordt onder meer bepaald door de gebruikte materialen en types van ondervloeren. De vochtigheidsgraad moet steeds gemeten worden, we gaan hier best een calcium-carbide meter voor gebruiken.
 • Cementgebonden (zonder vloerverwarming) 2.5%
 • Cementgebonden (met vloerverwarming) 1.5 – 2%
 • Anhydriet (traditioneel zonder vloerverwarming) 1%
 • Anhydriet (traditioneel met vloerverwarming) 0.6%

Mechanische karakteristieken
Oppervlaktecohesie
De oppervlaktecohesie van de dekvloer is belangrijk bij een verlijmd parket of verlijmde bamboevloer. De bovenlaag en onderliggende lagen moeten een goede hechting vormen en op zichzelf een goede samenhang hebben.
Stabiliteit
De ondervloer moet over een voldoende mechanische sterkte beschikken en mag door het gebruik geen doorbuiging vertonen. De druksterkte kan gemeten worden met dekvloertester. De waarde voor aanvaarding liggen op:
 • Druksterkte >= 8 N/mm2
 • Weerstand tegen dynamische pons(Inslagdiepte) <= 3mm (gemiddelde waarde)<= 5mm (maximale waarde)

Binnenklimaat
Het binnenklimaat van de te bekleden ruimte dient aan bepaalde eisen te voldoen. Indien deze richtlijnen gevolgd worden (voor, tijdens en na de plaatsing) kunnen geen omgevingsfactoren invloed hebben op een goed geplaatst parket.
Een parket- of bamboevloer kan pas gelegd worden als aan de volgende eisen is voldaan (voor en tijdens de plaatsing):
 • Er een voldoende wachttijd na de natte werken (plaatsen tegels, bepleistering) in een woning:
 • In de lokalen moet er een temperatuur van min. 15°C en max. 25°C heersen.
 • De relatieve luchtvochtigheidsgraad moet tussen 40 en 60% RV liggen.
 • Het is raadzaam ervoor te zorgen dat alle ruwe werken (ruwbouwwerk, sanitaire en CV installaties, keukens, deuren, plafondwerken,trappen enz...) uitgevoerd zijn.
 • De verwarmingsinstallatie moet minstens 3 weken gewerkt hebben op volle bedrijf voor men met de plaatsing begint

Parket types
Parketvloeren en houten vloerbedekking
Het onderscheid tussen parketvloeren en houten vloerbedekkingen wordt gemaakt op basis van de Europese normaliseringdocumenten. Een houten vloer valt daar onder de categorie van parketvloer van zodra men kan uitgaan van 2 tot 3 renovaties tijdens de normale levenscyclus of m.a.w. een slijtlaag van minstens 2,5mm. Alle vloeren met een slijtlaag minder dan 2,5mm vallen dan ook onder de categorie van fineerparketten.
Soorten houten vloerbedekking
 • DE VOL MASSIEVE PARKETVLOER      
Dit zijn vloeren waarvan de planken uit minstens één laag hout bestaan en waarbij de slijtlaag minimaal 6mm bedraagt op het ogenblik van de plaatsing
 • MEERLAGIGE PARKETVLOEREN
Dit zijn parketvloeren waarvan de planken opgebouwd zijn uit 2 of meerdere houten met een minimale slijtlaag van 2,5 mm op het ogenblik van de plaatsing.
 • HOUTEN VLOERBEDEKKING
Hieronder verstaat men de fineerparket met een toplaag van minder dan 2,5 mm en een drager uit HDF.
 • DE VOL MASSIEVE BAMBOEVLOER
Dit zijn vloeren waarvan de planken uit minstens twee, max. drie lagen massief bamboe bestaan met uitzondering van de Tapis (slechts 1 laag van max. 3mm).
 • DE MEERLAGIGE BAMBOEVLOEREN
Dit zijn bamboevloeren waarvan de planken opgebouwd zijn uit een drager van meerdere traditionele houten of HDF met een bamboe slijtlaag van minimaal 2,5 mm.

Plaatsing van het parket
Richting van de parket-/ bamboevloer
Een parket-/ bamboevloer in de vorm van stroken wordt best evenwijdig gelegd met de langste zijden van de ruimte. Ook kan men rekening houden met de lichtinval vanuit verschillende hoeken. Aangezien hout meestal dwars op de nerfrichting het meest zal veranderen van afmeting worden grote overspanningen dwars op de nerfrichting het best vermeden.

Uitzettingsvoegen
Bij het plaatsen van een parket moet men er rekening mee houden dat deze rondom voldoende kan uitzetten. Deze uitzettingsvoeg is afhankelijk van het type geplaatst parket. In de praktijk is een gemiddelde van 2mm/strekkende meter parket met een minimum van 1cm voldoende voor de meeste parketvloeren. Deze uitzettingsvoegen worden opgevangen door een plint, kwartrondje of afdeklat.

Plaatsingsmogelijkheden
 •  VOL VERLIJMEN OP DE ONDERGROND
Het parket of de bamboe worden vol verlijmd op de chapevloer met de daartoe geschikte lijmen.
 •   NAGELEN EN LIJMEN OP EEN ONDERPARKET
Men kan ook de plank op een houten ondervloer (OSB of Multiplex) leggen. Deze ondervloer zal de plankenvloer beter stabiliseren waardoor de werking van de plank vermindert.
 •   VERNAGELEN OP EEN BALKENLAAG
De planken met een minimum dikte van 20mm worden in de groef verdoken genageld met daartoe geschikte nagels.
 •   ZWEVEND PLAATSEN
Bij deze methode zal men de planken tand en groef gaan verlijmen of in elkaar klikken (Clic-systeem) en plaatsen op een daartoe geschikte ondervloer. Er dient bij deze plaatsingsmethode gebruik gemaakt te worden van een ondervloer met een minimum dikte van 2mm. Door de plaatsing van deze ondervloer ook feuter genoemd zal men de eventuele contactgeluiden voor een stuk dempen.Gezien de aaneenschakeling van deze planken, en de onstabiele opstelling van deze massieve vloer, moet men rekening houden met een grote uitzetting en krimp, en eventueel schotelen van de planken. Indien met dit niet kan aanvaarden moet met een van de bovenvermelde methodes toepassen.

Afwerking
Oliën
Het oliën van een parket-/ bamboevloer is in zekere zin een variant op het impregneren maar dan met  geheel natuurlijke of gemodificeerde olie.

Het onderhoud dient dan ook op als volgt te gebeuren
 • tussentijds onderhoud met aangepaste zeep reinigen
De voordelen van een geoliede vloer
 • tekening en de structuur van het hout blijven behouden blijven
 • mat uitzicht
 • eenvoudig aan te brengen
 • herstellingen zijn mogelijk
 • Voldoende vlekweerstand (maar niet tegen bijtende middelen)
De nadelen van een geoliede vloer
 • vlekweerstand tegen bijtende middelen
 • intensiever onderhoud
Vernissen
Het vernissen van een hout vloer is het aanbrengen van een laag vernis boven op de houten vloer, er zal hier dus geen of minder product in het hout dringen in tegenstelling tot de olie. De vernis blijft dus bovenop de houtvloer liggen en zal dus zo de vloer beschermen tegen
De voordelen van een met vernis behandelde vloer:
 • zeer weinig onderhoud
 • goede vlekweerstand
De nadelen van een met vernis behandelde vloer
 • krasgevoeliger
 • moeilijk plaatselijk te renoveren
 • verkleuring van zonlicht